/

Velkommen til Svejbæk Grundejerforenings hjemmeside !

Her kan du finde oplysninger om, hvad grundejerforeningen beskæftiger sig med, og hvilke fordele du får ved at være medlem.

Det er frivilligt, om man vil være medlem af foreningen, men vi er glade for, at et stort antal af grundejerne i vores område er medlemmer. Det styrker sammenholdet i vores dejlige nærområde på flere måder: Svejbæk Grundejerforening deltager aktivt i den lokale debat om relevante emner (trafikforhold, hensynsfuld adfærd over for natur, miljø og naboer, kommunal planlægning m.m.). Vi arrangerer hvert år den hyggelige Skt. Hans aften ved Ludvigslyst, og som medlem har du mulighed for lån af vores fælles materiel, som befinder sig hos Klaus Kirkegaard, Julsøvej 249. Vi omdeler jævnligt et nyhedsbrev til alle husstande i området med information om foreningens aktiviteter.

Her på siderne kan du finde oplysninger om materiellet, om kontingent, bestyrelse, referater m.m.

Har du spørgsmål eller kommentarer, hører vi i bestyrelsen gerne fra dig.


Nyhedsbrev november 2022

SGF's bestyrelse har indsendt høringssvar vedr. ny banelinje Aarhus-Galten-Silkeborg

Læs nyhedsbrevet her

Se SGF's høringssvar her

SGF's regnskab 2021

Se Svejbæk Grundejerforenings regnskab for 2021

Se Driftregnskab for 2021

Se Balance for 2021

Div. info

Her kan du læse lidt info Grundejerforeningen, vores fælles materiel samt info om medlemsskab og indmeldelse:

Info vedr. SGF

Nyhedsbrev november 2022: Bestyrelsen har indsendt høringssvar vedr. ny banelinje Aarhus-Galten-Silkeborg

Læs Nyhedsbrevet for november 2022 her.

Bestyrelsen har indsendt Ide-fase høringssvar vedr. ny banelinje Aarhus-Galten-Silkeborg: Læs SGF's høringssvar her

Materiel: Se den komplette materielliste samt info vedr. reservation af trailere og øvrigt materiel her: Materielliste og info vedr. reservation