/

Bestyrelsen

Formand

Henrik Felding

Hjemmetlf: 86845515

Mobil: 40885515

Email: formand@svejbaek.dk

Næstformand

Robert Holden Boye

Mobil: 21222849

Email: naestformand@svejbaek.dk

Kasserer

Lise Dybkjær

Mobil: 22522549

Email: kasserer@svejbaek.dk

Materielforvalter

Klaus Kirkegaard

Mobil: 29254301

Email: materielforvalter@svejbaek.dk

Sekretær

Claus Gottlieb

Mobil: 42127820

Email: sekretaer@svejbaek.dk