/

Velkommen til Svejbæk Grundejerforenings hjemmeside !

Her kan du finde oplysninger om, hvad grundejerforeningen beskæftiger sig med, og hvilke fordele du får ved at være medlem.

Det er frivilligt, om man vil være medlem af foreningen, men vi er glade for, at et stort antal af grundejerne i vores område er medlemmer. Det styrker sammenholdet i vores dejlige nærområde på flere måder: Svejbæk Grundejerforening deltager aktivt i den lokale debat om relevante emner (trafikforhold, hensynsfuld adfærd over for natur, miljø og naboer, kommunal planlægning m.m.). Vi arrangerer hvert år den hyggelige Skt. Hans aften ved Ludvigslyst, og som medlem har du mulighed for lån af vores fælles materiel, som befinder sig hos Klaus Kirkegaard, Julsøvej 249. Vi omdeler jævnligt et nyhedsbrev til alle husstande i området med information om foreningens aktiviteter.

Her på siderne kan du finde oplysninger om materiellet, om kontingent, bestyrelse, referater m.m.

Har du spørgsmål eller kommentarer, hører vi i bestyrelsen gerne fra dig.


Sankt Hans 2021

Bestyrelsen har desværre set sig nødsaget til at Sankt Hans bålfesten aflyses igen i år.

Læs nyhedsbrevet for juni 2021

SGF's regnskab 2020

Se Svejbæk Grundejerforenings regnskab for 2020

Se Driftregnskab for 2020

Se Balance for 2020

Div. info

Her kan du læse lidt info Grundejerforeningen, vores fælles materiel samt info om medlemsskab og indmeldelse:

Info vedr. SGF

Nyhedsbrev juni 2021: Bestyrelsen konstitueret, referat fra generalforsamlingen - Materiel nyt - Sankt Hans bålfest aflyses desværre igen i år. Læs nyhedsbrevet her

Materiel: Motorskift på brændekløveren, ny kompostkværner, rækværk til rullestilladset, nyt afrettersæt til planering af sand til fliselægning, betonflisefugerenser.