/

Velkommen til Svejbæk Grundejerforenings hjemmeside !

Her kan du finde oplysninger om, hvad grundejerforeningen beskæftiger sig med, og hvilke fordele du får ved at være medlem.

Det er frivilligt, om man vil være medlem af foreningen, men vi er glade for, at et stort antal af grundejerne i vores område er medlemmer. Det styrker sammenholdet i vores dejlige nærområde på flere måder: Svejbæk Grundejerforening deltager aktivt i den lokale debat om relevante emner (trafikforhold, hensynsfuld adfærd over for natur, miljø og naboer, kommunal planlægning m.m.). Vi arrangerer hvert år den hyggelige Skt. Hans aften ved Ludvigslyst, og som medlem har du mulighed for lån af vores fælles materiel, som befinder sig hos Klaus Kirkegaard, Julsøvej 249. Vi omdeler jævnligt et nyhedsbrev til alle husstande i området med information om foreningens aktiviteter.

Her på siderne kan du finde oplysninger om materiellet, om kontingent, bestyrelse, referater m.m.

Har du spørgsmål eller kommentarer, hører vi i bestyrelsen gerne fra dig.


SGF's 40 års Jubilæum

Svejbæk Grundejerforening har 40 års fødselsdag og indbyder medlemmerne til Jubilæumsfest d. 8. september 2019 kl.14-16

Læs nyhedsbrevet/indbydelsen

Div. info

Her kan du læse lidt info Grundejerforeningen, vores fælles materiel samt info om medlemsskab og indmeldelse:

Info vedr. SGF

Nyhedsbrev/indbydelse august 2019. Jubilæumsfest for medlemmerne d. 8. september 2019 kl. 14-16 (Se nyhedsbrevet/indbydelsen)

SGF's Høringssvar fra maj 2019 vedr. Lokalplan 36-036 nyt institutions og boligområder i Svejbæk nord (Se høringssvaret)

Nyeste materiel : Gittertromle, Ny lille kompressor, fliseskærer til keramiskefliser